• புதியவை

  மரபு மருத்துவம்

  வாழ்க உறவுகளே,
                                             
                                             நவீன மருத்துவம் நோய்களை குணப்படுத்துவதை நிறுத்தி கொண்டு நோய் கிருமிகலளை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது.

  இந்நிலையில் நம் பாரம்பரிய மருத்துவ அறிவு ஒவ்வொருவருக்கும் முக்கியமானது ஆகும்.

  தொடர்ந்து படியுங்கள்........

  1.  நோய் என்றால் என்னமருத்துவம் என்றால் என்ன?

  2.  பாரம்பரிய உடலியல்-அறிமுகம்

  3.  பாரம்பரிய உடலியல் - உறுப்புகள்

  4.  பாரம்பரிய உடலியல் - சுவை

  5.  பாரம்பரிய உடலியல் - பஞ்சபூதம்

  6.  பாரம்பரிய உடலியல் - மூன்று சுழற்சி

  7. கழிவு நீக்கம் : அறிமுகம்


  Contact 
  Name: Dr.S.M.M.,
  Clinic: SM அக்குபஞ்சர் மற்றும் மனநல ஆலோசனை நிலையம்., நாகர்கோயில்.,
  +91 8056362189

  No comments:

  Post a Comment

  காணொளி

  மூலிகை தேநீர்

  Total Pageviews