• புதியவை

  இரத்த பலி : பழங்குடி தற்சார்பு வாழ்வியல்

  Saturday, April 22, 2017
  வாழ்க உறவே! உலகை இரண்டாக பிரித்திட முடியும் ; ஒன்று தனது இனக்குழுவோடு (குடும்பத்தோடு) மகிழ்ச்சியாக தற்சார்போடு வாழும் பழங்குடிகள் , இரண்ட...

  ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்

  Friday, April 14, 2017
  வாழ்க உறவே! உங்களுக்காக ஒரு சிறந்த நூல் அமெரிக்காவை பயன்படுத்தி அரச குடும்பம் நிகழ்த்திய வெளிவரா ஏமாற்றுவேலைகள்

  சூரிய வழிபாடு / சூரிய வழிபாட்டாளர் : அறிமுகம் (sun/son worship/worshipers)

  Sunday, March 26, 2017
  நண்பரே  வாழ்க! மூன்றாம் கண் பற்றி சொல்றேனு சொல்லிட்டு , இப்போ சூரியவழிபாடுக்கு தாவுறோம். கூடிய விரைவில் மூன்றாம் கண் பற்றி பார்க்கலாம். ...

  காணொளி

  மூலிகை தேநீர்

  Total Pageviews