• புதியவை

  "கிராம தெய்வங்கள்” கதை சொல்லப்போறேன் -1

  Thursday, September 21, 2017
  ஒவ்வொரு கிராமத்தின் வாசலில் நின்று வரவேற்கவும்,நம்மை வழியனுப்பவும்... அந்த மக்களின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பார்த்தல் வாழவைப்பதுமாக இரு...

  ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் தமிழர் வரலாறா ? செட்டிகளின் வரலாறா ?

  Wednesday, September 20, 2017
  வாழ்க உறவே ! தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள பெரும் காப்பியங்கள் ஐந்து; சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குண்டலகேசி, வளையாபதி, சீவக சிந்தாமணி. இந்நூல்கள...

  தாமரை அல்லது யோனி பிறப்பு ? (Lotus or vagina birth)

  Friday, August 11, 2017
  வாழ்க உறவே ! தாமரை சின்னங்களையும் , தாமரை பிறப்பையும் பற்றி பழைய பதிவுகளில் பார்த்துள்ளோம்; தற்பொழுது தாமரை எதை குறிக்கிறது என்பதை பார்க்கவ...

  கன்னிக்கு பிறந்தவர்கள் (Born of virgin)

  Monday, July 31, 2017
  வாழ்க உறவே !  பல நாகரிகங்களில் இருந்து தாமரையும் ; தாமரை பிறப்பு கோட்பாட்டையும் பார்த்து வந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியே, இந்த பதிவும் கன்னிக்கு ...

  பினீசியரும் செட்டிகளும் (நகரத்தார்) (Phoenician and cetti/sat)

  Saturday, July 22, 2017
  வாழ்க உறவே! சென்ற ஒரு பதிவில் பெனிசியருக்கும் சேட்டுகளுக்கும் ஒற்றுமைகளை பார்த்தோம்; இன்று செட்டிகளுக்கும் பெனிசியருக்குமான தொடர்பை காண்போம...

  Total Pageviews