• புதியவை

  [இலுமினாட்டி-2] இலுமிணாட்டிகள் - 13 துறைகள்

                         இலுமிணாட்டிகள் உலகை 13 துறைகளாக பிரித்து ஆட்சி புரிகின்றனர். அவை,

  1. நுகர்வு பொருட்கள் (Consumer products)
  2. ஆற்றல் துறை (Power sector)
  3. மருத்துவ துறை (Medical)
  4. போக்குவரத்து துறை (Transport)
  5. ஆயுதம் (Weapons)
  6. ஊடகம் (Media)
  7. நிதி (Finance)
  8. அரசியல் (Politics)
  9. உணவு மற்றும் குடிநீர் (Food & beverage)
  10. சமயம் (Religion)
  11. கல்வி (Education)
  12. உள்கட்டமைப்பு (Infrastructure)
  13. தொடர்பாடல் (Communication)
  இவற்றை பற்றி ஒவ்வொன்றாக அவர்கள் கட்டுப்படுத்தும் நிறுவனங்களோடு சேர்த்து விரிவாக பின்பு பார்ப்போம்.

  No comments:

  Post a Comment

  Total Pageviews