• புதியவை

  ஐஸ்ஐஸ் முகமதிய அமைப்பா? இலுமினாட்டி அமைப்பா? (Does ISIS illuminati organization?)

  தமிழர்களுக்கு வணக்கம்.

  இன்றைய பதிவு பலரும் அறிந்திருக்கலாம். ஆனால் கிறித்தவம் மற்றும் இந்து சமயத்தை பின்பற்றுவோருக்கு தெரிந்திருக்க அதிக வாய்ப்பு இல்லை. நான் முகமதியன் இல்லை .

  ஐஸ்ஐஸ் முகமதிய அமைப்பா ?

  இல்லை,

  காரணங்கள்
  1. எந்த முகமதிய அமைப்பும் ஆங்கிலத்தில் பெயர் வைப்பதில்லை. அது ஓர் இழுக்கு.

  2. அதன் தலைமையில் இருப்பவன் .ஓர் யூதன்.

  விளக்கமா


  இந்த அமைப்பினர் அருகில் இருக்கும் இசுரேயலை  நோக்கி விரலை கூட நீட்ட வில்லை.  ஆனால் அதை தாண்டி உள்ள நாடுகளை சீண்டுறாங்க.


  இந்த அமைப்பின் தலைவன் பெயர்Abu Bakr al-Baghdadi .

  இவனின் இயற்பெயர்Simon Elliott.
  இவனுடைய பெற்றோர் யூதர்கள். இசராயேலின் உளவு அமைப்பான மொசாத்தை சார்ந்தவன்.


  ISIS பெயர் காரணம்

  இது எகிப்திய பெண் கடவுள். இருளின் கடவுள். நிழலின் கடவுள். அறியாமையின் கடவுள்.

  சிலர் ஒளியின் கடவுளாகவும் வழிபாடுறாங்க.

  இதுக்கும் இலுமிணாட்டிக்கும் என்னையா சம்மந்தம்? நிறையா இருக்கு இப்போ சொல்ல முடியாது.

  தமிழ் முகமதியரே தயவு செய்து யூதர்கள் தான் இலுமிணாட்டிகள் என முடியுசெய்து விடாதீர்கள்.

  ISIS அமைப்பு இலுமினாட்டிகளால் உருவாக்கப்பட்டு வழிநடத்தப்பட்டுவருகிறது.  நன்றி.

  2 comments:

  1. Replies
   1. ஐஸ்ஐஸ் கடவுளுக்கும் இவர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி எழுது முன் பலவற்றை எழுத வேண்டியதுள்ளது. தொடர்ந்து வாசியுங்கள் நன்றி

    Delete

  Total Pageviews