• புதியவை

  [இலுமினாட்டி 50] சிகா தீநுண்மம் (Zika virus,illuminati, Rockefeller)

  வணக்கம் உறவுகளே!
  உலகில் தற்பொழுது பரவிவரும் சிகா தீநுண்மம் (zika virus) பற்றிய உண்மையை தற்பொழுது பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.
  சிகா தீநுண்மம் மரபனுமாற்றப்பட்ட கொசுக்கலால் பரப்பப்படுகிறது.இந்த சிகா தீநுண்மத்தை உருவாக்கியது ராக்கிபெல்லர் நிறுவனம். 1947 ல் இதற்கான காப்புரிமையை வாங்கியுள்ளது. தற்பொழுது அத்தீநுண்மத்தை பரப்பி  மக்களை திசைதிருப்பவும் மக்கள் தொகையை குறைக்கவும் இதற்கான மாற்றுமருந்தை விற்றும் வருகின்றனர்.


  According to WHO “Zika virus expands explosively” and the infectious agent, possibly genetically modified mosquitoes Panda foremen psychopaths who control world power, is already present in 23 countries in Latin America.

  WHO- World Health Organization 
  ஆனது இவர்களால் தொடங்கப்பட்டதே. ராக்கிபெல்லர் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் தான் உலகின் அலோபதி மருத்துவத்திற்காக முதல் பெரிய அமைப்பு. இதில் பணிபுரிந்த அறிவியலாளர்களை கொண்டே உலக சுகாதார மையம் உருவாக்கப்பட்டது. இதைபற்றி ஒரு பதிவு விரைவில்.

  இந்த சிகா தீநுண்மம் இணையத்தில் விற்பனைக்கும் உள்ளது.


  http://www.lgcstandards-atcc.org/Gl......
  நன்றி.

  No comments:

  Post a Comment

  Total Pageviews