• புதியவை

  இந்திய தேசிய கீதம் - உண்மை என்ன?

  காட்சி: ஒரு பேரரசனின் முடிசூட்டு விழா
  இடம்: அவனுக்காகவே கட்டப்பட்ட புதுதில்லி நகரம்
  பாடப்பட்டவன்: ஐந்தாம் சார்சு மன்னன்
  பாடியவன்: இரவீந்திரநாத தாகூர்
  திணை: வாகைத் திணை
  அவையோர்கள்: பேரரசனுக்கு அடிபணிந்த சிற்றரசர்கள், பேரரசனின் இராணுவத் தளபதிகள் மற்றும் ஆளுநர்கள்.
  பாடல்:
  மக்களின் மனங்களை ஆளும் ஆதிநாயகனே உனக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும்;
  பாரத நாட்டின் விதியைத் தீர்மானிப்பவனே ;
  நின் திருநாமம் பஞ்சாப், சிந்து, குசராட்டியம், மராட்டியம்,
  திராவிடம், உட்கலம் ( கலிங்கம் ) மற்றும் வங்கத்தில் ஒலிக்கின்றது;
  விந்தியம் மற்றும் இமயதில் பட்டு ,
  யமுனை,கங்கை மற்றும் இந்தியப்பெருங்கடலின் ஆர்ப்பரிக்கும் நீரலைகளில் அது எதிரோலிக்கின்றது;
  அவை நின் திருநாமத்தையே பாடுகின்றன; நின் ஆசீர்வாதத்தை அவை வேண்டுகின்றன;
  நின் வெற்றிக் கதைகளையே அவை நித்தமும் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றன;
  மக்களுக்கு நன்மை கொடுப்பவனே உனக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும்;
  பாரதத்தின் தலைவிதியைத் தீர்மானிப்பவனே உனக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும்; வெற்றி உண்டாகட்டும்;வெற்றி வெற்றி வெற்றி மட்டுமே உண்டாகட்டும்.
  இதைப் பாடிய புலவனுக்கு அப்பேரரசன் பொற்கிழி பரிசளிக்கவில்லை,மாறாக உலகமே போற்றும் வண்ணம் இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு கொடுத்தான் !!
  இந்தப் பாடலைத்தான் இந்திய தேசிய கீதம் என்று நம்மை நம்பவைத்துள்ளனர் !!

  - சிவக்குமார் கோண்

  No comments:

  Post a Comment

  Total Pageviews