• புதியவை

  காசு பணம் துட்டு இலுமினாட்டி (Story about Real Nature Of Money)

  உறவுகளுக்கு வணக்கம்...

  பணம் என்றால் பிணமும் வாயை பிளக்கிறது ; ஆனால் இந்த பணம் சிலரின் கைகளில் சிக்கி தவிக்கிறது.  பணம் என்பது முன்பொரு காலத்தில் பண்டமாற்றுமுறை ஆக இருந்தது ; நாம் விரும்பியதை , அவர் விரும்புவதை கொடுத்து மாற்றிக்கொண்டோம் ,

  பின் அரசர்கள் தோன்றிய காலத்தில் குறைந்த அளவே கிடைக்கும் தங்கத்திற்கு பணத்தின் மதிப்பு மாரியது; தங்கத்தை தன் கட்டுபாட்டிற்குள் வைத்திருந்த அரசன் மக்களை கட்டுப்படுத்தினான்.

  பின் , வந்த ரோத்சைல்ட்  தங்கத்திற்கு பதில் தனது கையெழுத்திட்ட காகிதத்தை வழங்கினான் , அதுவே தற்காலத்து காகித பணமாக உருவெடுத்துள்ளது.


  கையெழுத்திடப்பட்ட மதிப்பற்ற காகிதம் பணமானது...................


  முழுவதும் அறிய வீடியோவை பாருங்கள்

  நன்றி.

  No comments:

  Post a Comment

  Total Pageviews